W trosce o środowisko wdrożyliśmy rozwiązania takie, jak:

Zero waste

Nie marnujemy surowców i materiałów – cały odpad produkcyjny jest ponownie przetwarzany i wykorzystywany

Efektywność energetyczna

Stosujemy efektywne energetycznie procesy, które nieustannie doskonalimy, np. poprzez wdrożenie odzysku ciepła procesowego.

Recykling

Projektujemy instalację recyklingową do odzysku surowców z odpadów pokonsumenckich i przemysłowych.

Odpowiedzialny projekt

Nasze produkty projektujemy i produkujemy mając na uwadze, aby w całym cyklu życia były maksymalnie użyteczne i minimalizowały wpływ na środowisko po jego zakończeniu.

Produkty monomateriałowe

Preferujemy produkty monomateriałowe, które są łatwe w sortowaniu i recyklingu, a przy tym bardziej ekologiczne.

Surowce bio

Poza ekologicznymi torbami papierowymi czy foliowymi, tworzymy również opakowania wykonane z biodegradowalnych polimerów, wytwarzanych z udziałem skrobi lub celulozy. Gdy ten rodzaj torby trafi do kompostowni, bardzo szybko zmieni się w wodę, dwutlenek węgla i resztki organiczne.