Fundusze UE

 

Kompol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie innowacji produktowej w Kompol Sp. z o.o.”

 

Cele projektu: Projekt jest odpowiedzią na analizę rynku, zapotrzebowania potencjalnych klientów oraz realizacją strategii firmy opartej na wzmocnieniu swojej pozycji konkurencyjnej na rynku docelowym jako producenta produktów ekologicznych i innowacyjnych, które posiadają wysoką jakość oraz atrakcyjną cenę. W celu wdrożenia nowego produktu niezbędne jest nabycie środków trwałych.Nowy produkt w postaci cienkich opakowań foliowych posiada cechy i funkcjonalności świadczące o jego innowacyjności.Wnioskodawca otrzymał listy intencyjne, w których klienci potwierdzają duże zainteresowanie i chęć nabycia nowego produktu.

 

Planowane efekty: Efektem projektu będzie wdrożenie wyników prac B+R w branży opakowaniowej. W ten sposób wprowadzony zostanie do produkcji nowy produkt. Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca w zdecydowany sposób umocnieni swoją pozycję w branży opakowań foliowych oraz zwiększy przychody.

 

Wartość projektu: 12 177 000.00 zł

 

Wartość kosztów kwalifikowanych: 9 900 000.00zł

 

Dofinansowanie projektu z UE: 6 930 000.00 zł

 


 

 

Kompol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej szansą rozwoju Kompol Sp. z o.o. na terenie Polski Wschodniej.”

 

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie strategii wzorniczej dla podlaskiego oddziału Kompol na podstawie przeprowadzonego audytu wzorniczego. Opracowana strategia będzie ukierunkowana na osiągnięcie korzyści przez Wnioskodawcę, opartych na właściwym wykorzystaniu potencjału wzorniczego oraz odpowiednim zarządzaniu wzornictwem. Projekt wpisuje się w strategię firmy polegającą na wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej na rynku jako producenta produktów charakteryzujących się zaawansowaną technologią, nowatorskimi rozwiązaniami, wysoką jakością i atrakcyjną ceną. Wnioskodawca zamierza w przyszłości wdrożyć opracowaną strategię wzorniczą poprzez zrealizowanie projektów wzorniczych i inwestycyjnych ukierunkowanych na wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów odpowiadających na potrzeby odbiorców.

 

Planowane efekty: Efekty projektu obejmują zdefiniowanie roli wzornictwa w rozwoju oddziału podlaskiego firmy i ukierunkowanie działań na realizację strategicznych celów oddziału, tworzenie innowacyjnych produktów odpowiadających tożsamości przedsiębiorstwa oraz środowiska w jakim ono funkcjonuje. Ekonomiczne efekty projektu to: wzrost zysków, rozwój nowych rynków i wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy.

 

Wartość projektu: 86 100.00 zł

 

Wartość kosztów kwalifikowanych: 70 000.00 zł

 

Dofinansowanie projektu z UE: 59 500.00 zł

 


 

 

Firma Kompol Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Kompol Sp. z o.o.”.

 

Cele projektu: Celem głównym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Kompol Sp. z o.o. poprzez zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w jej działalności. Działania te przełożą się na wdrożenie nowych produktów na rynek – funkcjonalnych i ergonomicznych opakowań papierowych oraz monomateriałowych papierowych opakowań częściowo przeziernych. Jest to kluczowy cel projektu. Dodatkowo nastąpią: opracowanie kompleksowego modelu procesu rozwoju nowego produktu, działania w zakresie organizacji i procesów, usprawnienie technologii poprzez doposażenie posiadanych zasobów technologicznych, działania w zakresie opracowania kompleksowej identyfikacji wizualnej firmy.

 

Planowane efekty: Planuje się, iż w ramach projektu Wnioskodawca wdroży następujące działania, stanowiące rekomendacje opracowanej w etapie I strategii wzorniczej:

 

1. Wdrożenie wzornictwa oraz zarządzania nim jako narzędzia do opracowywania własnych rozwiązań produktowych.
Strategia obejmuje dwa aspekty:
– stworzenie zespołu odpowiedzialnego za proces projektowo-wdrożeniowy,
– opracowanie kompleksowego modelu procesu rozwoju nowego produktu.

 

2. Wdrożenie innowacyjnych wzorów przy jednoczesnym wdrożeniu nowych technologii produkcyjnych.

 

3. Działania w zakresie opracowania kompleksowej identyfikacji wizualnej firmy.

 

Wartość projektu ogółem: 6 150 000,00 zł

 

Wartość kosztów kwalifikowanych: 5 000 000,00 zł

 

Dofinansowanie projektu z UE: 2 980 000,00 zł