Język / Language: PL UK DE RU
KONTAKT: telefon+48 22 755 68 68 emailkompol@kompol.pl
Fundusze Unia Europejska
Kompol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie innowacji produktowej w Kompol Sp. z o.o.”

Cele projektu: Projekt jest odpowiedzią na analizę rynku, zapotrzebowania potencjalnych klientów oraz realizacją strategii firmy opartej na wzmocnieniu swojej pozycji konkurencyjnej na rynku docelowym jako producenta produktów ekologicznych i innowacyjnych, które posiadają wysoką jakość oraz atrakcyjną cenę. W celu wdrożenia nowego produktu niezbędne jest nabycie środków trwałych.Nowy produkt w postaci cienkich opakowań foliowych posiada cechy i funkcjonalności świadczące o jego innowacyjności.Wnioskodawca otrzymał listy intencyjne, w których klienci potwierdzają duże zainteresowanie i chęć nabycia nowego produktu.

Planowane efekty: Efektem projektu będzie wdrożenie wyników prac B+R w branży opakowaniowej. W ten sposób wprowadzony zostanie do produkcji nowy produkt. Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca w zdecydowany sposób umocnieni swoją pozycję w branży opakowań foliowych oraz zwiększy przychody.

Wartość projektu: 12 177 000.00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 9 900 000.00zł

Dofinansowanie projektu z UE: 6 930 000.00 zł

 


1. Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.POPW/2018 z dnia 23.11.2018 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 1/1.4.POPW/2018 dotyczącego przeprowadzenia audytu wzorniczego dla podlaskiego oddziału Zamawiającego

Uwaga: Termin składania ofert – do 3.12.2018 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania

07.12.2018 Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/1.4.POPW/2018