Język / Language: PL UK DE RU
KONTAKT: telefon+48 22 755 68 68 emailkompol@kompol.pl

Firma Kompol oferuje swoim Klientom ekologiczne torby foliowe i papierowe, torby z folii oxo-biodegradowalnej z dodatkiem d2w® (Oxo-biodegradable Products) lub TDPA (Totally Degradable Plastic Additives), oraz torby kompostowalne (z biopolimerów).

Torby oxo-biodegradowalne z dodatkiem d2w® lub TDPA to torby ekologiczne, ponieważ poprzez dodanie do folii wyżej wymienionych związków chemicznych, znacznie przyspiesza się proces rozkładu torby. Pod wpływem czynników naturalnych, plastik zostaje rozłożony na wodę, dwutlenek węgla i śladowe ilości biomasy. W zależności od procentowego udziału dodatku oxo-biodegradowalnego w folii całkowity proces rozkładu torby, w optymalnych warunkach, zostaje skrócony do 12 – 24 miesięcy. Torba taka również podlega recyklingowi przed oxo-biodegradacją surowca.

Torba kompostowalna jest ekologiczna ponieważ została wyprodukowana z surowca pochodzenia roślinnego- biodegradowalnych polimerów wytwarzanych z udziałem skrobi lub celulozy. Gdy ten rodzaj torby trafi do kompostowni, bardzo szybko zmieni się w wodę, dwutlenek węgla i resztki organiczne, czyli kompost. Bardzo ważne jest, by toreb kompostowalnych nie wrzucać do pojemników na plastik czy papier, ponieważ zniszczy to materiał nadający się do recyklingu.

Wszystkie nasze torby foliowe i papierowe są ekologiczne, ponieważ idealnie nadają się do wielokrotnego przetwarzania i wykorzystywania. Żeby tak się stało, każdy z naszych produktów musi trafić do odpowiedniego pojemnika na odpady, dlatego tak naprawdę to ludzie, czynią nasze produkty ekologicznymi segregując w odpowiedni sposób odpady. W ten sposób chronimy środowisko i przyczyniamy się do ponownego wykorzystania surowca.

Poniższy schemat pokazuje, gdzie powinien znaleźć się każdy z produktów sprzedawany przez Kompol.

Recykling
Recykling
Recykling

Nasza firma czynnie uczestniczymy w konferencjach na temat ochrony środowiska przed nadmiernym zanieczyszczeniem odpadami. Jako nieliczni w Polsce posiadamy certyfikaty EPI i d2w, pozwalające na produkcję toreb oxo-biodegradowalnych.

##